Privacy

Privacyverklaring

Start > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Inleidende bepalingen

Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Utrecht aan de Jacob van der Borchstraat 52 (3515XG), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58482857 en draagt de naam Psytec. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via .

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-09-2021.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens van supervisoren: Naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. Van supervisanten verwerkt Verantwoordelijke slechts Naam en Emailadres. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel het mogelijk maken de overeenkomst naar behoren uit te voeren, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de overeenkomst en een opvolgende periode van 2 jaar. Facturatiegegevens worden 7 jaar opgeslagen, gelijk aan de wettelijke bewaartermijn. Aan deze verwerking liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de bedrijfsvoering van Verantwoordelijke niet naar behoren gevoerd kan worden.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.

Verantwoordelijke gebruikt cookies om, onder andere, maar niet uitsluitend, het bestelformulier naar behoren te laten functioneren. Deze website kan cookies verder gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Uw persoonsgegevens zullen in eerste instantie worden gedeeld met derden voor de uitvoering van de overeenkomst, namelijk met supervisanten wanneer zij contact met u wensen te leggen. Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar .

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan .

Supervisanten zijn op zoek naar jou!

Meld je gratis aan als supervisor

Bespaar tijd en geld

Combineer supervisietrajecten door een supervisor te zoeken met meerdere registraties en bespaar tijd en geld!

Ben je supervisor?

Supervisanten zijn op zoek naar jou!

Maak snel een account aan zodat je kan inloggen en een profiel kan aanmaken.

Meld je gratis aan

Gratis profiel

Maak als supervisor gratis een profiel aan.

Het is zo gedaan. In 10 minuten staat je profiel online.

Maak een profiel aan

Feedback

Idee, klacht of suggestie?